Uczestnicy

Biało-Czerwoni

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Demokratyczna Unia Kobiet

Dom Wszystkich Polska

Federacja Młodych Socjaldemokratów

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP"

Fundacja Amicus Europae

Inicjatywa „Stop Wojnie”

Instytut Europejski

Instytut Kultury Wsi

Klub Niezależnej Myśli Politycznej

Komitet Obrony Seniora

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów

Krajowa Rada Kolejarskich Honorowych Dawców Krwi

NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Konfederacja Obywatelska

Liga Kobiet Polskich

Ogólnopolski Komitet Antywojenny

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Partia Regionów

Polska Lewica

Polska Partia Socjalistyczna

Polska Unia Lokatorów

Porozumienie Socjalistów

Rada Weteranów Lewicy

Ruch Ludzi Pracy

Ruch Społeczny Niezależna Inicjatywa Europejska „NIE”

Sejmik Kobiet Lewicy

Socjaldemokracja Polska

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stowarzyszenie im. Edwarda Gierkap>

Stowarzyszenia „Kuźnica”

Stowarzyszenia Przyjaciół Smolna

Stowarzyszenia Obrony Praw Lokatorów

Stowarzyszenia Ordynacka

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenia „Polska Potrafi"

Stowarzyszenia Ruch Społeczny

Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego

Unia Pracy

Wolność i Równość

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa